Efekty udzielania kredytu technologicznego

Bank Gospodarstwa Krajowego w grudniu ubiegłego roku dokonał podsumowania rezultatów dotyczących programu kredytowania modernizacji przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Za sprawą sektora MŚP, który pozwalał na zdobycie kredytu technologicznego w ramach, jakiego rozpoczęto od lipca 2009 r. planowanie około 700 inwestycji, większość technologii została zgłoszona do opatentowania lub już jest opatentowana. Łączna kwota, jaką obejmują inwestycje, wynosi ok. 4 miliardów złotych, w tym ok. 1 miliard to środki przedsiębiorców, zaś ok. 3 miliardów to środki pozyskane z banków współpracujących wraz z BGK. Dofinansowanie projektów wynosi ok. 2 miliardy złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego w grudniu ubiegłego roku dokonał podsumowania rezultatów dotyczących programu kredytowania modernizacji przeprowadzanych w przedsiębiorstwachKredyt technologiczny jest oceniany przez przedstawicieli zarządu BGK, jako sprawnie funkcjonujący i sprawdzony instrument finansujący nowe technologie. Od roku 2013 na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw poświęcono kwotę przekraczającą 700 milionów złotych. Zaczynając od 2009 r., Bank Krajowej Gospodarki oddał w ręce beneficjentów 1 miliard złotych. Fundusze umożliwiły inwestycje, które były realizowane w okresie od 2009 do 2013 roku, a wypłacanie premii technologicznych zostanie zakończone w 2015 r. Wzmiankowany kredyt pozwala na wprowadzenie nowych technologii za sprawą prac nadawczo-rozwojowych, które mają prowadzić do wytworzenia innowacyjnych produktów oraz usług. Innowacyjność wprowadzonych rozwiązań technicznych powinna być potwierdzona przez stosowną instytucję badawczo-naukową. Premia technologiczna ma wpierać upowszechnianie twórczych oraz oryginalnych rozwiązań rozwojowych. W programie nie mogli wziąć udziału ci przedsiębiorcy, którzy proponowali tylko niewielkie zmiany we wprowadzaniu innowacji lub którzy chcieli wykorzystać już istniejące rozwiązania technologiczne. Największa suma premii technologicznej wynosiła 4 miliony złotych.

W Polsce kredytu technologicznego udziela już 18 banków, które są związane umową z BGK. Jednakże największy udział w promowaniu udzielania kredytu technologicznego oraz zachęcaniu do udziału w tym projekcie ma Związek Banków Polskich. Wzmiankowana instytucja dokonała rozrachunku jakości działań współpracujących z nią banków – w tym rozliczeniu najlepiej wypadł Bank Gospodarstwa Krajowego, który wskazuje się obecnie jako najbardziej perspektywiczny w kwestii współpracy z innymi bankami komercyjnymi.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali kredyt, uważają, że jest to najbardziej znany zwrotny instrument udzielający kredytu w ramach funduszu europejskiego. Okazali oni także zainteresowanie kontynuowaniem udziału w programie. Obecnie przewiduje się na lata 2014–2020 przedłużenie udzielania kredytu technologicznego w ramach wspierania innowacji przedsiębiorstw.