Kalkulacja kosztów operacyjnych w przeprowadzanym studium wykonalności projektu

W studium wykonalności projektu (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy przedstawić zmianę kosztów operacyjnych inwestora wywołanych realizacją przedsięwzięcia. Wyznacza się to na podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym, czyli opcją, gdy zaniechane zostanie zrealizowanie danego przedsięwzięcia.

Prognozowanie kosztów

W kalkulacjach planu amortyzacji zalecane jest określenie amortyzacji w sposób uproszczony, czyli jako amortyzację liniową przy założeniu tożsamości żywotności ekonomicznej projektu w okresie 15 lat od zakończenia realizacji tegoż projektuW celu wyznaczenia zmiany kosztów operacyjnych, należy wyznaczyć prognozę kosztów przy założeniu zaniechania inwestycji, a także prognozę kosztów przy założeniu realizacji danej inwestycji. Różnica w kosztach pomiędzy tymi planami, wynikać powinna tylko i wyłącznie z programów związanych z realizacją danej inwestycji. Koszty operacyjne przedstawione powinny być z kolei według klasyfikacji kosztów rodzajowych wraz z przedstawieniem przyjętych do ich sporządzania wcześniejszych założeń.

Kalkulacja planu amortyzacji

W kalkulacjach planu amortyzacji zalecane jest określenie amortyzacji w sposób uproszczony, czyli jako amortyzację liniową przy założeniu tożsamości żywotności ekonomicznej projektu w okresie 15 lat od zakończenia realizacji tegoż projektu.