Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest procesem wieloetapowym i dość skomplikowanym w swym przebiegu. Ubiegając się o dotacje unijne Poznań, koniecznym jest spełnienie wielu wymogów formalnych, w tym zwłaszcza tych, związanych z właściwie przygotowanym biznes planem. Biznes plan jest kluczowym dokumentem (o czym więcej na stronie) na podstawie, którego przyznawane są dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

Przyznawanie środków w ramach programów unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest procesem wieloetapowym i dość skomplikowanym w swym przebieguUbiegając się o przyznanie środków unijnych, w pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiedniego programu w ramach, którego zamierzamy wystąpić o przyznanie dotacji unijnych. Kluczową kwestią jest szczegółowa i wnikliwa analiza warunków tego programu, bowiem niespełnienie któregokolwiek z nich zaskutkuje wykluczeniem i odrzuceniem wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną.

Kolejnym krokiem, który należy wykonać, jest przygotowanie wymaganych dokumentów, zwłaszcza sporządzenie biznes planu na podstawie, którego oceniane są założenia naszego przedsięwzięcia i przyznawane są środki pomocowe. Po złożeniu dokumentów w ramach danego projektu, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na decyzję o tym, czy środki zostaną nam przyznane, czy też nie. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana, następuje podpisanie i zawarcie umowy, dzięki czemu można przystąpić do realizacji założonych wcześniej planów. Pamiętać należy jednak o tym, by środki wykorzystane i rozliczone zostały w należyty sposób. W przeciwnym razie, zobowiązani zostaniemy, bowiem do konieczności ich zwrotu. Sytuacja taka zaistnieje także wówczas, gdy rozliczenie takie nie zostanie przedstawione określonym organom na czas.

Czas trwania każdego z tych etapów może być różny, w zależności od rodzaju programu i miejsca, w którym złożony został wniosek. Czasem cały proces może zamknąć się w przeciągu jednego miesiąca, a czasem trwać to może nawet pół roku i dłużej. Warto w związku z tym mieć przygotowany plan awaryjny. Zaoszczędzi nam to nerwów i stresu, na wypadek gdyby procedury mające na celu pozyskiwanie funduszy unijnych przeciągnęły się w czasie.