Studium wykonalności – co to takiego?

Coraz częściej w opracowaniach różnego rodzaju można spotkać się z terminem studium wykonalności. Czym jest zatem to tajemniczo brzmiące określenie i z czym je należy wiązać?

Dowód słuszności wdrożenia danej koncepcji

studium wykonalności projektu pozwala na określenie jego rentowności pod kątem finansowym i ekonomicznym, przez co w rezultacie możliwe jest jasne uzasadnienie celu realizacji tegoż projektu

Autor zdjęcia: ollanani

Studium wykonalności, z języka angielskiego – feasibility study to nic innego jak dogłędna analiza przeprowadzana w fazie formułowania danego projektu. Celem jej przeprowadzenia jest weryfikacja, czy dany projekt posiada solidne, dobre podstawy do jego realizacji i czy odpowiada on potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Studium wykonalności w praktyce powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim więc zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne dotyczące wdrażania projektu, a więc między innymi :

  • uwarunkowania handlowe,
  • uwarunkowania techniczne,
  • uwarunkowania finansowe,
  • uwarunkowania ekonomiczne,
  • uwarunkowania instytucjonalne,
  • uwarunkowania społeczno-kulturowe
  • oraz z uwarunkowania powiązane z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Przeprowadzenie studium wykonalności projektu pozwala na określenie jego rentowności pod kątem finansowym i ekonomicznym, przez co w rezultacie możliwe jest jasne uzasadnienie celu realizacji tegoż projektu. Można więc stwierdzić, że studium wykonalności stanowi pewnego rodzaju uzasadnienie jego realizacji.