Studium wykonalności – narzędzie do oceny projektu przez inwestora

Studium wykonalności jest dokumentem, który umożliwia dokonanie oceny opłacalności danego przedsięwzięcia. Najczęściej jest on zlecany do wykonania przez samego sponsora ze środków, którego finansowany ma być dany projekt. Wynika to przede wszystkim z tego, że sponsor otrzymawszy opis projektu wraz z prośbą o jego sfinansowanie, przed podjęciem decyzji czy na taką prośbę przystać, musi posiadać szczegółowe rozeznanie dotyczące tego jak wyglądają kwestie powiązane zarówno z możliwością wdrożenia tego projektu, jak i opłacalnością całego przedsięwzięcia.

Ocena wykonalności projektu

Autor zdjęcia: danielfoster437

Autor zdjęcia: danielfoster437

Warto tu jednak zaznaczyć, że sam fakt podjęcia się wykonania studium wykonalności nie oznacza, że z góry zakłada się, że projekt może być niemożliwy do wykonania. Studium takie, jak sama nazwa wskazuje jest oceną wykonalności, a zatem sprawdzeniem czy przedsięwzięcie jest realne do wykonania czy też nie i jakim kosztem miałoby być to zrealizowane. Studium wykonalności to, zatem nie tylko udokumentowany rachunek stopy zwrotu z inwestycji.

Po co przeprowadza się studium wykonalności?

Podstawowym celem, który przyświeca sponsorowi projektu, który decyduje się na zlecenie przeprowadzenia studium wykonalności projektu jest podjęcie decyzji o tym, czy zaangażować się w realizację projektu czy też nie (więcej na stronie). Oczywistym jest, bowiem, że decydent powinien posiadać możliwość dokonania wyboru. A aby móc wyboru takiego dokonać, konieczne jest poznanie przynajmniej dwóch możliwych do wdrożenia opcji i ryzyka z nimi powiązanego.