Studium wykonalności projektu – co to za dokument i do czego jest potrzebny?

Studium wykonalności jest to studium prowadzone w fazie formułowania projektu. Jego celem jest weryfikują tego, czy dany projekt ma dobre podstawy do jego późniejszej realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Jakie warunki powinien spełniać ten dokument?

Studium wykonalności jest to studium prowadzone w fazie formułowania projektu

autor: Ars Electronica

Studium wykonalności projektu powinno stanowić tak naprawdę plan samego projektu. Muszą w nim więc zostać określone, a także wnikliwie i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania. Rozważyć należy więc zarówno uwarunkowania:

  • finansowe,
  • techniczne,
  • handlowe,
  • instytucjonalne,
  • ekonomiczne,
  • społeczno-kulturowe
  • oraz te powiązane ze środowiskiem naturalnym.

Studium wykonalności projektu pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej projektu, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu jego realizacji, co jest niezbędne przy ocenie zasadności jego wdrożenia.