Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności, jest analizą, którą przeprowadza się już fazie formułowania danego projektu (kilka dodatkowych informacji tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Studium to wykorzystywane jest do dalszej weryfikacji projektu, przez co możliwe jest dokonanie oceny, czy posiada on odpowiednio mocne podstawy do wdrożenia, a także, czy odpowiada potrzebom indywidualnych beneficjentów z danego obszaru, który objęty został analizą.

Plan projektu

Studium wykonalności, jest analizą, którą przeprowadza się już fazie formułowania danego projektu

Autor zdjęcia: Luigi Mengato

Studium wykonalności postrzegać można także jako pewnego rodzaju plan projektu. Aby mógł on jednak odpowiednio spełnić swoją funkcję, powinny znaleźć się w nim określone i w sposób rzeczowy i krytyczny przeanalizowane szczegóły operacyjne, które dotyczą danego wdrażania. Jest to także dokument, który pozwala na określenie rentowności danego przedsięwzięcia. Aby studium wykonane zostało w należyty sposób, poddane powinny zostać więc być analizie obowiązujące na danym obszarze:

  • uwarunkowania społeczno – kulturowe,
  • uwarunkowania techniczne,
  • uwarunkowania handlowe,
  • uwarunkowania ekonomiczne,
  • uwarunkowania instytucjonalne,
  • uwarunkowania powiązane z ochroną zasobów środowiska naturalnego i oddziaływaniem na środowisko.