Studium wykonalności

Bardzo często w ostatnich latach, przy wdrażaniu danego projektu finansowanego ze środków strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza przy dużych inwestycjach, mamy do czynienia z dokumentem zwanym studium wykonalności.

Co to jest?

Studium wykonalności projektu, to:

 • Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który jest niezbędny do oceny opłacalności wdrażania projektu i rozpoczęcia planowanej inwestycji

  Autor zdjęcia: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

  prezentacja projektu, na podstawie której możliwe jest dokonanie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej, a także opłacalności przedsięwzięcia i jego charakteru;

 • uwiarygodnienie projektodawcy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zamierzonego projektu;
 • dokument, w którym zawarte są konieczne dane i informacje służące do podjęcia decyzji związanych z rozpoczęciem inwestycji;
 • zbadanie proponowanego przedsięwzięcia w celu sprawdzenia, czy proponowana inwestycja jest na tyle wartościowa i korzystna, by prowadzić dalsze prace przygotowawcze celem jej wdrożenia;
 • dokument planistyczny, niezbędny do właściwego zarządzania projektem.

Opłacalność inwestycji

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który jest niezbędny do oceny opłacalności wdrażania projektu i rozpoczęcia planowanej inwestycji. Poprawnie sporządzone i opracowane studium wykonalności odgrywa bardzo istotną rolę. Korzystają z niego:

 • inwestorzy,
 • instytucje finansujące i oceniające projekty.

Studium wykonalności dla inwestorów

Studium wykonalności przez inwestorów wykorzystywane jest w celu:

 • dokonywania rzeczywistej weryfikacji wykonalności danego projektu,
 • oceny rentowności i opłacalności zamierzonego przedsięwzięcia komercyjnego,
 • wybrania optymalnego wariantu realizacji inwestycji,
 • oceny technologii wykorzystywanej przy realizacji przedsięwzięcia.

Studium wykonalności dla instytucji finansujących i oceniających projekty

W przypadku instytucji finansujących i oceniających projekty, studium takie służy do:

 • weryfikacji racjonalności i wykonalności zamierzonego przedsięwzięcia,
 • wyboru najefektywniejszego sposobu działania,
 • optymalizacji ryzyka finansowego,
 • optymalizacji wysokości udzielanego wsparcia i rozdysponowywania środkami finansowymi pomiędzy różnymi projektami,
 • kontroli i sprawdzenia realizacji projektu.

Główne cele studium wykonalności

W uproszczeniu można przyjąć, że najważniejszym celem studium wykonalności projektu, jest:

 • weryfikacja realnych szans realizacji projektu;
 • określenie sposobów i zakresu rozwiązywania zdiagnozowanych w trakcie analizy

problemów,

 • kontrola funkcjonowania wdrożonego projektu.