Szczegółowa analiza powodzenia inwestycji

Co roku we wszystkich państwach na całym świecie podejmowanych jest wiele prac budowlanych, wpisujących się w procesy powstawania olbrzymich gmachów, które stanowią siedziby jednostek administracyjnych, zarządczych, terytorialnych lub najważniejszych organów państwowych w kwestii działań politycznych na arenie międzynarodowej etc.

Wszelkie inwestycje budowlane, inicjowane są zazwyczaj przez inwestorów, którzy decydują się lokowanie kapitału w danym projekcie z uwagi na jego atrakcyjne warunki, możliwe do zrealizowania z zyskiem i zadowoleniem zarówno ze strony inwestora, jak i późniejszych klientów lub innych osób, korzystających z funkcji i głównego przeznaczenia podejmowanej inwestycjiWszelkie inwestycje budowlane, inicjowane są zazwyczaj przez inwestorów, którzy decydują się lokowanie kapitału w danym projekcie z uwagi na jego atrakcyjne warunki, możliwe do zrealizowania z zyskiem i zadowoleniem zarówno ze strony inwestora, jak i późniejszych klientów lub innych osób, korzystających z funkcji i głównego przeznaczenia podejmowanej inwestycji.

Wsparcie inwestycji

Największe inwestycje budowlane zazwyczaj wchodzą w skład infrastrukturalnych działań sektora publicznego lub obejmują działania w zakresie energetyki.

Finansowanie tego typu przedsięwzięć odbywa się z uwzględnieniem różnych źródeł zewnętrznych, takich jak:

  1. Dotacje i dofinansowania unijne udzielane w ramach programów inwestycyjnych założonych na kilka lat z góry;
  2. Budżet państwowy pochodzący z urzędów terytorialnych, regionalnych, wojewódzkich etc.;
  3. Kredyty inwestycyjne lub innego rodzaju pożyczki udzielane przez banki na możliwie korzystnych warunkach;
  4. Środki własne inwestorów, w tym osób prywatnych, spółek, konsorcjów krajowych i zagranicznych etc.

Decyzja poprzedzona raportami

Nawet, jeśli projekt danej inwestycji przedstawia się niezwykle atrakcyjnie, wkład własny inwestorów stanowi z reguły najmniejszy procent budżetu przeznaczanego na jej realizację. Dlatego niezbędne stają się starania o zdobycie wsparcia finansowego z zewnątrz, a to jest możliwe jedynie wtedy, gdy spełni się wszelkie wymagane formalności w tym zakresie.

Podjęcie decyzji o zainwestowaniu środków pieniężnych w realizację jakiegokolwiek projektu o wysokiej chłonności kapitału, musi poprzedzić gruntowna analiza planowanej inwestycji – po to, aby uniknąć lokowania kapitału w działania o wątpliwej szansie realizacji.

Można tego uniknąć opracowując szczegółowe studium wykonalności, czyli taki dokument, który pod względem analitycznym stanowi przekrój przez wszystkie najważniejsze obszary funkcjonalności firmy pragnącej zrealizować dany projekt.

W ten sposób studium wykonalności (więcej w temacie: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), przedstawiając konkretną wiedzę na temat sytuacji przedsiębiorstwa i perspektyw realizacji projektu, stanowi niezwykle ważne kompendium wiedzy przydatnej zarówno dla samych inwestorów, jak i jednostek kredytujących oraz przyznających dotacje na cele ujęte w dokumencie.