Ubieganie się o dotacje a zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Dotacje dla firm są niewątpliwie łakomym kąskiem, o zdobycie, którego warto się starać. To ogromna szansa na rozwój firmy, doposażenie jej w niezbędne sprzęty i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. To również spore zobowiązania w przypadku, bowiem tego rodzaju finansowania, należy dołożyć wszelkich możliwych starań, by przestrzegane były wszystkie warunki i zasady związane z przyznawaniem tego rodzaju pomocy. W przeciwnym wypadku spotkać mogą nas bardzo przykre konsekwencje i sankcje o charakterze zarówno prawnym, jak i finansowym.

Zawieszenie prowadzenia działalności

Dotacje dla firm są niewątpliwie łakomym kąskiem, o zdobycie, którego warto się starać

Autor zdjęcia: Arne Kuilman

Często jednak zdarza się tak, że nie mając ciągłości zleceń, decydujemy się na zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Mając perspektywy na uzyskiwanie dochodów w późniejszym czasie, zależy nam jednak na możliwości skorzystania z dotacji. Co w takiej sytuacji? Czy jest to w ogóle możliwe, czy też fakt zawieszenia działalności przekreśla nasze szanse na uzyskanie dofinansowania?

Zamierzając skorzystać z możliwości zawieszenia działalności należy zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie złożenia wniosku o dotację i w momencie podpisywania umowy o przyznanie dotacji działalność musi być aktywna. Z oczywistych względów, także od momentu zawarcia umowy o dotację, należy prowadzić działalność przez cały czas, w którym realizowany będzie projekt i przez określony czas po jego zakończeniu. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw czas ten wynosi trzy lata, liczone od chwili jego zakończenia. W okresie tym także nie można dokonywać:

  • zawieszenia działalności,
  • sprzedaży środków trwałych, których zakup sfinansowany został ze środków pochodzących z dotacji,
  • wynajmu środków trwałych, których zakup sfinansowany został ze środków pochodzących z dotacji ( z wyjątkiem sytuacji, gdy dotacja została przyznana na działalność, która opiera się na wynajmie zakupionych sprzętów i urządzeń).