Znaczenie biznes planu

Nawet osoby sceptycznie nastawione do sporządzania biznes planu, nie mogą zakwestionować jego wagi i znaczenia w kontekście przygotowywania, czy też analizowania danego przedsięwzięcia. Sporządzając biznes plan (więcej w temacie: http://www.strategor.pl/biznesplany/) należy pamiętać o tym, by zachować możliwie obiektywne i zdroworozsądkowe stanowisko wobec zamierzonych planów. Podejście takie umożliwia:

  • Nawet osoby sceptycznie nastawione do sporządzania biznes planu, nie mogą zakwestionować jego wagi i znaczenia w kontekście przygotowywania, czy też analizowania danego przedsięwzięciazauważenie zarówno mocnych jak i słabych stron planowanego przedsięwzięcia,
  • określenie potrzeb, których zauważenie na wczesnym etapie pozwala na zoptymalizowanie dalszych planów i działań, co pozwala na osiągnięcie wcześniej założonych celów.

Dzięki biznes planowi dostrzec można problemy, kiedy nie stały się one jeszcze na tyle istotne, aby mogły w znaczący sposób wpłynąć na dalszy rozwój przedsięwzięcia czy też nawet samej firmy. Zdarzyć się może jednak tak, że po sporządzeniu biznes planu stwierdzimy, że dane przedsięwzięcie tak naprawdę nie ma większego sensu i skazane jest na porażkę. Odkrycie tego faktu w momencie, w którym dopiero inwestycja jest w fazie projektu jest szalenie istotne, gdyż przekonanie się o tym dopiero w momencie, gdy projekt został zrealizowany, pociąga za sobą na ogół bardzo poważne i przykre konsekwencje. A tego niewątpliwie każdy chciałby uniknąć.