Znaczenie studium wykonalności projektu

Cykl życia każdego projektu inwestycyjnego składa się z kilku faz – od wstępnego pomysłu związanego z inwestycją począwszy, a na rozpoczęciu jego eksploatacji skończywszy. Zatem fazy te to nic innego jak:

 • faza przedinwestycyjna,
 • faza inwestycyjna,
 • faza operacyjna (eksploatacja). 
Autor zdjęcia: @superamit

Autor zdjęcia: @superamit

Skupmy się jednak na fazie przedinwestycyjnej, wywierającej bezpośredni wpływ na koleje dwie fazy.

Dobra analiza przedinwestycyjna

Faktem jest, że sukces, lub tez porażka danego projektu inwestycyjnego uzależniona jest od właściwego przeprowadzenia analizy i uzyskanych z niech wyników:

 • technicznych,
 • technologicznych,
 • ekonomicznych
 • i tych powiązanych z oddziaływaniem na środowisko zewnętrzne, w którym inwestycja miałaby zostać przeprowadzona.

Studium wykonalności projektu ma na celu dostarczenie wszelkich niezbędnych danych i informacji na podstawie których możliwe jest podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia inwestycji. W toku przygotowywania takiego studium analizowane są:

 • uwarunkowania techniczne,
 • uwarunkowania ekonomiczne i finansowe,
 • uwarunkowania związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne,
 • uwarunkowania powiązane ze strukturą organizacyjną inwestora planującego przeprowadzenie danej inwestycji.